1.O ile wiecej waży 1 dm ³ hebanu od 1 dm³ drewna sosnowego?
heban (gestość kg/m³) - 1200
drewno sosnowe (gęstość kg/ m³) - 400
2. Jaką objetość ma bryła aluminium o masie 1 kg?
aluminium (gęstośc kg/m³) - 2700
3. Wieża Eiffla waży ok. 10(do potegi 4) t. Czy 1mm³ materii, której zbudowana jest gwiazda neutronowa, waży więcej czy mniej niż wieża Eiffla??
gwiazda neutronowa (gestość kg/ m³) - 10(do potęgi 18)


Bardzo proszę o odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:49:26+02:00
1.
1dm₃=0,001m³

ρ=m/V
m=ρ*V

m₁=1200*0,001=1,2 kg - heban
m₂=400*0,001=0,4 kg - sosna
1,2 - 0,4 = 0,8 kg

2.
ρ=m/V
V=m/ρ

V=1/2700 ≈ 0,00037 m³=0,37 dm³

3.
1mm³=0,000000001m³
m₁= 10000t
m₂=0,000000001m³* 1000000000000000000=1000000000kg=100000t

m₁<m₂
2 3 2