OBLICZ JAK NAJPROSTRZYM SPOSOBEM :
A ) 105+(-7)+(-13)+20=
B ) -16 + 67+(-10)+(-7)+66 =
C ) 2 TWIE PIATE +(-4,1)+7 TRZY PIATE +(-5,9)=
D) 4 CZTERY SIUDME+ 5,4 + ( - 1 CZTERY SIUDME)+ (-7,4)=
E) -075 + 6,3 + (-1,1)+(- JEDNA CZWART) + (- 6,3)=
dzięKI :*

3

Odpowiedzi

2010-03-28T16:52:28+02:00
A ) 105+(-7)+(-13)+20=105-7-13+20=98-33=65
B ) -16 + 67+(-10)+(-7)+66 =-16+67-10-7+66=83-3+66=136
C ) 2 TWIE PIATE +(-4,1)+7 TRZY PIATE +(-5,9)=0,4-4,1+7,6=3.9
2010-03-28T16:53:22+02:00
A ) 105+(-7)+(-13)+20=
105 - 7 -13 + 20 = 105

B ) -16 + 67+(-10)+(-7)+66 =
-16 + 67 -10 - 7 + 66 = 100

C ) 2 TWIE PIATE +(-4,1)+7 TRZY PIATE +(-5,9)=
2/5 - 4,1 + 7 3/5 - 5,9=
8 - 4,1 - 5,9 =
-2

D) 4 CZTERY SIUDME+ 5,4 + ( - 1 CZTERY SIUDME)+ (-7,4)=
4 4/7 + 5,4 - 1 4/7 - 7,4
3 -2 = 1

E) -075 + 6,3 + (-1,1)+(- JEDNA CZWART) + (- 6,3)=
-0,75 + 6,3 - 1,1 - 1/4 - 6,3=
-0,75 -1,1 - 0,25 =
-1 - 1,1 =
-2,1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:54:06+02:00
OBLICZ JAK NAJPROSTRZYM SPOSOBEM :
A ) 105+(-7)+(-13)+20= 105 + (-20) +20 = 105
B ) -16 + 67+(-10)+(-7)+66 = 67+(-17) + 66-16 = 50 +50 = 100
C ) 2 TWIE PIATE +(-4,1)+7 TRZY PIATE +(-5,9)=[ 2 i 2/5 + 7 i 3/5] + [(-4,1) + (-5,9)]=10+(-10) = 0
D) 4 CZTERY SIUDME+ 5,4 + ( - 1 CZTERY SIUDME)+ (-7,4)=[4 i 4/7 +(-1 i 4/7)] +[5,4+(-7,4)]=3-2=1
E) -075 + 6,3 + (-1,1)+(- JEDNA CZWART) + (- 6,3)={[-0.75+(-1/4)]+(-1,1)}+[6,3+(-6,3)]=[-1+(-1,1)]+0=-2,1
dzięKI :*