Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:00:40+02:00
Szukasz w układzie okresowym tych pierwiastków. Masz podane 2 liczby: atomową i masową (są podane jeszcze inne informacje, ale tylko te są Ci potrzebne). Jeżeli pierwiastek ma kilka odmian izotopowych, musisz mieć podaną w poleceniu liczbę masową dla konkretnego izotopu, a tylko atomowej szukasz w układzie.
wzory są następujące:
liczba protonów = liczbie elektronów = Z
liczba neutronów = A-Z

gdzie A oznacza liczbę masową
Z - liczbę atomową

Wodór ma 2 izotopy, o liczbie masowej 2 i 1. Jeżeli nie podali liczby masowej w poleceniu, raczej chodzi im o odmianę izotopową o liczbie masowej=1, bo 2 to rzadziej spotykana odmiana - deuter.

Więc piszesz:
A = 1
Z = 1 (ta wartość też podana jest w układzie okresowym)

l. protonów = Z = 1
l. elektronów = l. protonów, więc też 1
l. neutronów = A - Z = 1 -1 = 0

Postępowanie z chlorem takie same.
2 5 2