1. W tlenie spalono 6g węgla i otrzymano 22 g tlenu węgla (IV). Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji. Jaki jest stosunek masy węgla do masy tlenu w tlenku węgla (IV)?
2. Podaj wzory sumaryczne tlenków, w których pierwiastki: K, Mg, S mają największą wartościowość.
3. Ustal wzory sumaryczny i strukturalny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54u i 3 atomy innego pierwiastka. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150u.
4. Oblicz i porównaj zawartość procentową (procent masowy) tlenu w tlenku siarki (IV) i tlenku siarki (VI).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T21:50:06+01:00
1. C + O2 -> CO2
6g 22g

22g - 6g = 16g

masa tlenu biorącego udział w reakcji to 16g

masa C = 6g
masa O2 = 16g

stosunek 3:8

2.
K2O
MgO
SO3

3.

Al2S3

4.
tlenek siarki (IV)
SO2

O2 = 32g
S = 32g
zawartość tlenu = 50%

tlenek siarki (VI)
SO3
O3 = 48g
S = 32g
zawartość tlenu = 60%22 3 22