Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:11:43+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Jeżeli spojrzysz na ukł. okresowy pierwiastków to zauważysz że liczba atomowa glinu (Al) = 13. Informuje ona nas o tym, że atom glinu posiada 13 protonów w jądrze i 13 elektronów krążących na orbitach. Każdy atom dąży do tego by uzyskać konfigurację elektronową gazu szlachetnego. Glin leży w 13 grupie głównej (kolumny pionowe). Numer grupy informuje o ilości elektronów walencyjnych, czyli znajdujących się na ostatniej powłoce, które może oddać, by uzyskać stan gazu doskonałego. Taka sytuacja ma miejsce w metalach.
Al----->oddając 3 elektrony przesuwa się w ukł. okresowym o trzy miejsca i przyjmuje konfigurację [Ne]
To samo dotyczy Mg, który z kolei oddając 2 elektrony też przyjmuje konfigurację [Ne].
To samo dotyczy, np. Na, który oddając 1 elektron też przyjmuje
konfigurację [Ne].
2 5 2