14. w jakich latach miało miejsce najwieksze powstanie niewolników w rzymie i kto stał na jego czele ?

15. KIm byli gladiatorzy ?

16. na czym polegał tak zwany pokój rzymski ? kto go wprowadził ?

17. jakie były przyczyny prześladowania chrześijan ?

18. kogo nazywamy 'apostołem boga' ?

19. co zawdzięczamy rzymianom ?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T18:18:06+02:00
14. W 73 r.p.n.e. wybuchło największe z powstań niewolników, które zaczęło się od spisków w szkole gladiatorskiej jej przywódcą był Spartakus.

15. Szczególną grupą niewolników byli gladiatorzy. Uczyli się posługiwać bronią w specjalnych szkołach i występowali na arenach,zapewniało to rzymskiej publiczności wiele rozrywki.

17. Chrześcijanie byli prześladowani przez Rzymian ponieważ nie chcieli oddawać czci cezarowi, bo wierzyli w Boga.