1.Podaj elementy liczb naturalnych A,jeżeli jest to zbiór elementów nie mniejszych niż 1 i nie większych niż 8.
2.Znajdź zbiory A\B oraz B\A,sumę i iloczyn, gdy A={-1,0,1,2}i B={1,3,4}.
3.Dane są zbiory: A={1,2,4,5,8,16},B={4,5,8,11},C={1,7,8,15,16}.Wynikiem jakiego działania między zbiorami A,B,C jest podany zbiór? {4,5,8}=... {1,2,4,5,8,11,16}=.... {1,2,4,5,7,8,11,15,16}=.... {8}=.......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:31:13+02:00
1.
A={1,2,3,4,5,6,7,8}
2.
A\B={-1,0,2}
B\A={3,4}
AυB={-1,0,1,2,3,4}
A iloczyn B={1}
3.
{4,5,8}=A iloczyn B υ A iloczyn B iloczyn C
{1,2,4,5,8,11,16}= AυBυC \ A\C
{1,2,4,5,7,8,11,15,16}= AυBυC
{8}=A iloczyn B iloczyn C