2b(b-3)+3(4-2b) dla b=-2
(4a-6)-(4-3a) dla a=- jedna siódma
5a-4+a+5-10=-
-5x+2y+2x-6y-7=
sprawdz rachunkiem ktora liczbaz liczb -6 czy 6 jest roawiązaniem równania 3x+2=20
suma 3 liczb jest równa 77 pierwsza jest 2 razy większa od drugiej a trzecia jest o 8 mniejsza od pierwszej jakie to liczby
00

2

Odpowiedzi

2010-03-28T17:07:23+02:00
2b(b-3)+3(4-2b) dla b=-2
2b(b-3)+3(4-2b)=2b²-6b+12-6b=2b²-6b+12
2*(-2)²-6*(-2)+12=2*4+12+12=8+12+12=32

(4a-6)-(4-3a) dla a=- ¹/₇
(4a-6)-(4-3a)= 4a-6-4+3a=7a-10
7*(¹/₇)-10=1-10=-9

5a-4+a+5-10= 6a+1-10=6a-9 = 3(2a-3)

-5x+2y+2x-6y-7= -3x-4y-7

sprawdz rachunkiem ktora liczbaz liczb -6 czy 6 jest roawiązaniem równania 3x+2=20
3*(-6)+2=20
-18+2=20
-16≠20

3*6+2=20
18+2=20
20=20

suma 3 liczb jest równa 77 pierwsza jest 2 razy większa od drugiej a trzecia jest o 8 mniejsza od pierwszej jakie to liczby
x+2x+x-8=77
4x=77+8
4x=85 |:4
x=21,25

21,25*2=42,5
21,25-8=13,25

spr.
21,25+13,25+42,5=77
2010-03-28T17:17:23+02:00
2b(b-3)+3(4-2b) dla b=-2

2*(-2)*(-2-3)+3(4-2*(-2)) = -4*(-5)+3*8 = 20+24 = 44

(4a-6)-(4-3a) dla a=- jedna siódma

(4*1/7 - 6) -(4-3*1/7) = 4/7-6 - (4-3/7) = -38/7 - 25/7 = - 63/7 = -9

5a-4+a+5-10=- TU CHYBA CZEGOŚ BRAKUJE?
-5x+2y+2x-6y-7= TU CHYBA CZEGOŚ BRAKUJE?

sprawdz rachunkiem ktora liczbaz liczb -6 czy 6 jest roawiązaniem równania 3x+2=20

X=6

3*6+2 = 20
18+2 = 20
20=20

X=-6
3*(-6)+2 = 20
-18+2 = 20
-16 = 20
Równanie sprzeczne.

Liczba 6 jest rozwiązaniem tego równania.suma 3 liczb jest równa 77 pierwsza jest 2 razy większa od drugiej a trzecia jest o 8 mniejsza od pierwszej jakie to liczby

A+B+C = 77
A = 2*B
B = 0.5*A
A = C +8
C = A-8
A+0.5*A+A-8 = 77
A+0.5*A+A = 85
2.5*A = 85
A = 34
B = 17
C = 26