1. Samochód jedzie ze średnią szybkością 60 km/h. Jaką odległość przejedzie w czasie 3 h?
2.Piłka toczy się ruchem jednostajnym i w czasie 2 min przebywa odległość 180m.
Oblicz średnią szybkość.
3.Kula karabinowa lecąca z szybkością 300m/s przebiła płot znajdujący się w odległości 500m.W jakim czasie pokonała tę odległość?

Bardzo proszę o rozwiązanie :)

3

Odpowiedzi

2010-03-28T17:04:13+02:00
1) 180 km
2)1.5 m/s
3)1.67 s
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:04:26+02:00
1. Samochód jedzie ze średnią szybkością 60 km/h. Jaką odległość przejedzie w czasie 3 h?
V = s/t
s = V*t
s = 60*3
s = 180 km

2.Piłka toczy się ruchem jednostajnym i w czasie 2 min przebywa odległość 180m.
Oblicz średnią szybkość.
V = s/t 2 min = 120s
V = 180/2 V = 180/120
V = 90 m/min V = 1.5 m/s

3.Kula karabinowa lecąca z szybkością 300m/s przebiła płot znajdujący się w odległości 500m.W jakim czasie pokonała tę odległość?
V = s/t
t = s/V
t = 500/300
t = 1.67 s.
4 5 4
2010-03-28T17:08:51+02:00
1. 60 km/h * 3h = 180 km
2.s=v*t
V = s/t
2 min = 120s
V = 180/2
V = 180/120
V = 90 m/min
V = 1.5 m/s
3.1,67 s