Zad.1Które z wymienionych informacji są poprawne (dotyczące Indii)
1)Liczba ludności Indii wynosi niecały miliard
2)niemal 1/3 społeczeństwa mieszka na wsi
3)rolnictwo jest w Indiach żródłem utrzymania 30%ludności
4)pod względem liczby mieszkańców Indie zajmują drugie miejsce na świecie
5)Liczba ludności kraju wzrasta bardzo szybko
6)W indyjskim społeczeństwie wciąż odczuwalne są znamiona systemu kastowego
7)główne gałęzie indyjskiego przemysłu to przemysł włókienniczy , odzieżowy i spożywczy
8)Silicon Valley stanowi w indiach centrum przemysłu elektronicznego ,, biotechnicznego , lotniczego oraz technologii kosmicznej
zad.2
Hinduizm opisz przejawy religii w strukturze społecznej oraz gospodarce Religii:
a)Przejawy w strukturze społecznej ......................
b)w gospodarce.................
Pilnie potrzebuję z góry dzięki za rozwiązanie :)

2

Odpowiedzi

2010-03-28T17:41:40+02:00
2010-03-28T17:48:20+02:00
A)

1. FAŁSZ
2. FAŁSZ
3. FAŁSZ
4. PRAWDA
5. PRAWDA
6. PRAWDA
7. PRAWDA
8. PRAWDA

b)

1.Wyznawcy hinduizmu podtrzymują tradycyjny podział społeczeństwa na stany i kasty.System kastowy został zniesiony w 1950 roku,jednak w dalszym ciągu funkcjonuje do dzisiaj.Cztery główne warstwy stanowili:bramini-kapłanie, uczeni; kszatrijowie-żołnierze, urzędnicy, obszarnicy; wajśjowie-chłopi, rzemielśnicy, kupcy; siudrowie-służący, policjanci, krawcy, fryzjerzy, tkacze itp. Najniższy status społeczny mają najbiedniejsi, tzw. pariasi (zwani też; niedotykalni)-robotnicy rolni, rybacy, grabacze.

2.W wielu regionach, gdzie występuje hinduizm np. w Indiach uprawy są mało wydajne,stosowane jest odłogowanie i gospodarka żarowa, na dużą skalę wykorzystuje się siłę zwierząt. Drugi dział rolnictwa-chów zwierząt ma w Indiach nieco inny charakter.W tym kraju jest największa liczba krów na świecie 220 mln sztuk, a ich liczba ciągle wzrasta.Jednak religijny zakaz uboju krów ogranicza gospodarcze wykorzystanie tych zwierząt.
Silicon Valley to serial silicon plateau to okręg przemysłowy