Odpowiedzi

2010-03-29T10:03:02+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Oblicz masę wyrażoną w gramach:
a) 20 moli azotu cząsteczkowego
mN2=2*14u=28u
1mol N2-----28g
20moli N2----xg
x=560g

b) 15,5 moli jodu cząsteczkowego
mI2=2*127u=254u
1mol I2------252g
15,5mola-----xg
x=3937g

c) 30 minimola K2So4
mK2SO4=2*39u+32u+4*16u=174u
1mol K2SO4--------174g
0,03mola K2SO4-----xg
x=5,22g
4 5 4