Odpowiedzi

2010-03-29T09:35:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Cząsteczka wody jest dipolem to znaczy zbudowana jest z dwóch różnoimiennych biegunów. Tlen jako bardziej elektroujemny (wykazuje powinowactwo do elektronow) ma ładunek cząstkowy ujemny, a wodory jako mniej elektroujemne- ładunek cząstkowy dodatni.

Zachowanie się cząsteczek wody wobec kationu potasu przedstawia rysunek a). Widać na nim, że w stronę jonu potasu czsteczka wody "ułożyła" się od strony tlenu, czyli tlen posiadający ładunek ujemny skierowany jest w stronę kationu potasu.
Zachowanie się cząsteczek wody wobec anionu chlorkowego przedstawia rysunek b). Cząsteczka wody skierowana jest w stronę anionu wodorami. Wodory posiadające ładunek dodatni skierowane są w stronę anionu chlorkowego
1 5 1