1. Napisz treść zadania.

Obliczenie:
9 • 30 = 270
290 - 270 = 20

Odpowiedź: Drugiego dnia posadzono 20 drzew.

Treść zadania:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:10:40+02:00
Ogrodnik kupił 290 drzew, w 1 dzień wykorzystał 9 paczek drze, po 30 w każdej, resztę zasadził 2 dnia. Ile posadził drzew 2 dnia?
2010-03-28T17:12:13+02:00
W sadzie było 290 drzew. Po wschodniej stronie ustawione były jabłonie, a po zachodniej grusze. Grusze ustawione były w dziewięciu rzędach, w każdym po 30 drzew. Ile było jabłoni?