1.Co to jest szkło i jakie są rodzaje szkła.
2.Jak otrzymuje się żelazo.
3.Dlaczego w życiu codziennym najczęściej stosuje się stopy metali, a nie czyste metale
4..Na czym polega proces korozji metali i jak mu zapobiegać.
5.Co mają wspólnego i czym się różnią gips i anhydryt.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T17:19:23+02:00
1.Szkło - nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.
2.Żelazo otrzymuje się przez redukcję tlenków żelaza wodorem lub elektrolizę wodnych roztworów soli żelaza.
3.Stal manganowa zawiera na przykład około 1% węgla i 11 do 14% manganu. Używa się jej do wytwarzania elementów narażonych na wzmożone ścieranie, przykładowo zębów do łyżek koparek. Typowa stal nierdzewna ma szerokie stosowanie w przemyśle oraz w wyrobach codziennego użytku. Wykonuje się z niej łożyska kulkowe, instalacje w fabrykach chemicznych, łopatki turbin, zlewozmywaki i sztućce. Brąz aluminiowy, czyli brązal, jest stopem miedzi i aluminium, często z niewielkim dodatkiem innych metali, na przykład niklu, żelaza lub manganu. Mimo że nazywany brązem, stop ten zwykle nie zawiera w ogóle cyny. Brązal jest tak wytrzymały, jak miękka stal i cechuje się doskonałą odpornością na korozję, w tym także na działanie rozcieńczonych kwasów. Wytwarza się zeń śruby okrętowe, elementy hydrauliki siłowej oraz elementy instalacji przemysłu chemicznego, jak kwasoodporne zbiorniki i pompy.
4.Korozja metali polega na bezpośredniej reakcji metalu z czynnikiem powodującym niszczenie.
Ochrona przed korozją:

- pokrywanie powierzchni farbą,

- pokrywanie powierzchni innymi metalami,

- metoda protektorowa.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:25:24+02:00
1 Szkło-substancja bezpostaciowa, przezroczysta, nierozpuszczalna będąca mieszaniną zakrzepniętych krzemianów.
Rodzaje szkła
ze względu na temp mięknięcia
miękkie (temp poniżej 500C)
twarde(temp powyżej 500C)
ze względu na skład chemiczny zestawu szklarskiego
sodowo wapniowe
potasowo wapniowe
ołowiowe
krzemowe
ze względu na obszar
budowlane
techniczne
gospodarcze-kryształowe

2Żelazo produkuje się na wielką skalę techniczną przez wytop metalurgiczny z rud. W procesach metalurgicznych nie otrzymuje się żelaza chemicznie czystego, ale zależnie od ich przebiegu – żeliwo lub stal, będące stopami żelaza, o właściwościach których decyduje przede wszystkim zawartość węgla. Produkcja żelaza chemicznie czystego ma znaczenie podrzędne.
Otrzymać chemicznie czyste żelazo można przez:
1. redukcję tlenków wodorem:
Fe2O3 +3H2 = 2Fe + 3H2O
żelazo w ten sposób otrzymywane może mieć w stanie dostatecznie rozdrobnionym własności piroforyczne (zdolność samorzutnego zapalania się na powietrzu)
2. rozkład termiczny karbonylków
Fe(CO)5 = Fe + 5CO
3. elektrolizę wodnych roztworów soli, najczęściej chlorków:
Fe2+ + 2e = Fe
Metodą 1 i 2 otrzymuje się żelazo w postaci proszku, który przez prasowanie w matrycach i spiekanie można przekształcić w dowolne kształtki.

3 Czyste metale znacznie trudniej otrzymac a stopy metalu moga je zastapić

4 Terminem korozja określa się zjawisko niszczenia materiałów pod wpływem działania otaczającego je środowiska (atmosfery, opadów, wód), jak i czynników technologicznych uwalnianych do atmosfery w wyniku działalności człowieka.
Najprostszym sposobem zapobiegania korozji jest zabezpieczenie powierzchni metalicznych przed powietrzem i wodą za pomocą malowania. Lepsze efekty osiągamy na drodze galwanicznego pokrywania metalu, np. żelaza cienką warstwą cynku.

5 składają się z wapieni, są twarde,to ich łączy
anhydryt chłonie wode powoli a gips szybko
1 5 1