Proszę to na TERAZ jak najszybciej!!
dotyczy to SYZYFOWYCH PRAC
1)Jakie metody nauczania i podejście do uczniów miał
a)Dyrektor Kriestoobriadników
b)inspektor Zabielskij
c)Kostriulew--- nauczyciel historii
d)Majewski---nauczyciel klasy wstępnej
e)Ozierskij--- nauczyciel rosyjskiego
f)Nogacki----nauczyciel arytmetyki
g)Leim--- nauczyciel łaciny
h)Sztetter--- nauczyciel polskiego
TAK PO 2 ZDANIA DO KAŻDEGO NAUCZYCIELA
2)Według jakich kryteriów rosyjskie władze dobierały nauczycieli do polskich
szkół
3)napisz notatkę(min 3 zdania) jaką mogł sporządzić inspektor Zabielskij po przedstawieniu teatralnum na które byli zaproszni uczniowie gimnazjum

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:13:34+02:00
A i b) "para polityków nietuzinkowych", którzy starają się pozyskać uczniów drogą podważania autorytetu polskich nauczycieli. Stosują bardzo łagodne kary, natomiast zapraszają uczniów do teatru na rosyjskie sztuki, oglądane w kręgu rosyjskiej elity Klerykowa. W ten sposób oczarowany i zjednany dla rusyfikacji zostaje Marcin i wielu jemu podobnych.
c) jego taktyka polega na ośmieszaniu historii Polski, podważaniu bohaterskich czynów Polaków, podawaniu tzw. dopełnień, czyli wiadomości, nieraz fałszywych i nieprawdziwych, bolesnych dla młodzieży polskiej. Obraża uczucia narodowe i religijne uczniów, upokarza ich jako Polaków i katolików, co ostatecznie ma się przyczynić do odwrócenia się ich od własnych narodowych przekonań.
d) to typ zausznika, poplecznika, donosiciela. Jest Polakiem, który dla kariery i wygodnego życia wyrzekł się swojej narodowości.
e) jest wykształconym i oczytanym człowiekiem, który zupełnie nie nadaje się na nauczyciela. Nie umie przekazać swojej wiedzy.
f) surowy, rzetelny, drobiazgowy, dokładny, sprawiedliwy. Nie stara się rusyfikować swoich uczniów, a mimo to, jak pisze Żeromski "było coś w wykładzie p. Nogackiego, co zmuszało chłopców do myślenia po rosyjsku". Uparty, konsekwentny, poddaje swoich uczniów jednostajnemu procesowi, który w efekcie przynosi wynarodowienie.
g) sumienny, obowiązkowy. Respektuje wszystkie zarządzenia władz rosyjskich. Surowo karze swoich uczniów za używanie języka ojczystego na terenie szkoły. Utrzymuje podczas lekcji wzorowy porządek i ciszę. Jest postrachem pierwszoklasistów.
h) nie uczy właściwie swojego przedmiotu, w obawie przed utratą posady (ma liczną rodzinę), jest cichy, wygląda na człowieka, który ciągle się czegoś boi, jego lekcje są nudne i monotonne, nie dba o to, by zachęcić uczniów do nauki ich ojczystego języka, źle spełnia obowiązki nauczyciela, nie stać go na odwagę, nie potrafi wzbudzić uczuć patriotycznych w uczniach, mimo że sam czuje się Polakiem.
1 5 1