z każdego zadania wypiszcie dane. najlepszą odp uznam za najlepszą! 1)odcinek o długosci 4,7m podzielono na odcinki o długościach 0,2m i 0,3m. ile otrzymano odcinków kazdego rodzaju jeżelidłuższych odcinków było o 4 więcej niż krótszych?
2)suma tzrech liczb wynosi 270. znajez te liczby wiedząc że pierwsza z nich jest dwukrotnie mniejsza od drugiej a tzrecia jest tzrykrotnie większa od drugiej.
3)obwód trójkąta równoramiennego wynosi 96. ramię jest o 3 dłuższe od podstaawy.oblicz długości boków tego prostokąta.
4)suma dwóch liiczb wynosi 100.znajdz te liczby jeżeli połowa pierwszej z nich jest równa trzeciej części drugiej
5)cena kilograma gruszek jest o 75% wyższa od ceny kilograma jabłek. za 5 kg jabłek i 2kg gruszek zaplacono 17zł.ile kosztował kg jabłek
6)suma czterech kolejnych liczb parzystych wynosi 104. znajdz te liczby
7) suma dwóch liczb wynosi 80. znajdz te liczby jeśli 50% pierwszej z nich jest o 5 mniejsze od drugiej

2

Odpowiedzi

  • 799
  • Początkujący
2010-03-28T17:22:18+02:00
1 4,7m-odcinek ten podzielono na odcinki o długości0,2m i 0,3
2 270-suma trzech liczb
pierwsza liczba jest dwukrotnie mniejsza od drugiej
trzecia liczba jest trzykrotnie większa od drugiej
3 96- obwud trujkąta równoramiennego
3-ramie dłuższe od podstawy
4-100- suma dwuch liczb
5 75%-cena gruszek wyższa od kg jabłek
17zł- cena za 5kg jabłek i 2kg gruszek
6 104- suma czterech liczb kolejnych, parzystych
7 80- suma dwuch liczb
2010-03-28T17:34:07+02:00
1) 4,7 m - długość liny
0,2 m i 0,3 m = długości krótkich linek
a - liczba odcinków długości 0,2 m
a+4 - liczba odcinków długości 0,3 m

ROZWIĄZANIE:
0,2a+0,3(a+4)=4,7
0,2a+0,3a+1,2=4,7
0,5a+1,2=4,7
0,5a=3,5
a=7
Odp.: Odcinków długości 0,2 m otrzymano 7, a długości 0,3 m 11.

2) a - pierwsza liczba
b - druga liczba
c - trzecia liczba
a+b+c=270

ROZWIĄZANIE:
a=1/2b
c=3b
1/2b+b+3b=270
4,5b=270
0,5b=30
b=60
Odp.: Te liczby to 30, 60 i 180.

3) a-ramię
b-podstawa
a=b+3
o=a+a+b
o=96
ROZWIĄZANIE
96=b+3+b+3+b
96=3b+6
90=3b
30=b
Odp. Boki tego trójkąta to 30, 33 i 33.

4)a-pierwsza liczba
b-druga liczba
a+b=100
1/2a=1/3b

ROZWIĄZANIE
a=2*1/2a
100=2/3b+b
100=5/3b
20=1/3b
60=b
a=40
Odp.: Te liczby to 60 i 40.

5) a - cena kilograma gruszek
b- cena kilograma jabłek
a = 1,75b
5b+2a=17

ROZWIĄZANIE
5b+2*1,75b=17
5b+ 3,5b=17
8,5b=17
0,5b=1
b=2
Odp.: Kilogram jabłek kosztował 2 złote.

6) a - pierwsza liczba
b - druga liczba
c - trzecia liczba
d - czwarta liczba
a+b+c+d=104

ROZWIĄZANIE
b=a+2
c=b+2
c=a+4
d=c+2
d=b+4
d=a+6
a+a+2+a+4+a+6=104
4a+12=104
4a=92
a=23
(błąd w zadaniu)

7)a+b=80
1/2a=b-5
a=2*1,2a
a=2(b-5)
a=2b-10
2b-10+b=80
3b=90
b=30
b-5=25
25*2=50
a=50
Odp.: Te liczby to 50 i 30.