Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia………………………………………………………………………….
Jednomiany to………………………………………………………………………………………………….. .
Jeżeli w miejsce ………………… podstawię ………………………. w wyrażeniu algebraicznym , to otrzymam wartość liczbową tego wyrażenia.

Potrzebne mi na teraz pliska !!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:20:06+02:00
Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia, w którch oprócz liczb występują litery (np.: 2x+3-x).
Jednomiany to pojedyncze liczby lub litery w zapisie (np.: b, 2, itp.).
Jeżeli w miejsce litery podstawie cyfrę w wyrażeniu algebraicznym, to otrzymam wartość liczbową tego wyrażenia.

Proszę :]
2010-03-28T17:28:59+02:00
Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia zawierające liczby i literki symbole w danym wyrażeniu.
Jednomiany to wyrażenia algebraiczne, które jest iloczynem liczby i zmiennych.
Jeżeli w miejsce niewiadomej podstawię liczbę w wyrażeniu algebraicznym , to otrzymam wartość liczbową tego wyrażenia.
2010-03-28T17:34:13+02:00
Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia………składające się z liter i liczb……………….
Jednomiany to…………wyrażenia które są pojedynczymi liczbami, literami lub iloczynami liczb i liter ……………………….. .
Jeżeli w miejsce ………liter………… podstawię ………liczby……………. w wyrażeniu algebraicznym , to otrzymam wartość liczbową tego wyrażenia.