Odpowiedzi

2010-03-28T17:37:46+02:00
Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą (1569–1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi zawartymi pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją w drugiej połowie XVIII wieku (1773–1795). Urzędowym językiem II Rzeczypospolitej był polski, a walutą początkowo marka polska a od 1924 złoty polski.PREZYDENCI

Józef Piłsudski - pełnił obowiązki głowy państwa jako Naczelnik Państwa (początkowo Tymczasowy Naczelnik Państwa) 14 listopada 1918 - 11 grudnia 1922
1. Gabriel Narutowicz 11 grudnia 1922 - 16 grudnia 1922
Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu 16 grudnia 1922 - 22 grudnia 1922
2. Stanisław Wojciechowski 22 grudnia 1922 - 14 maja 1926
Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu 15 maja 1926 - 4 czerwca 1926
Józef Piłsudski - wybrany 31 maja 1926 przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta RP, nie przyjął urzędu
3. Ignacy Mościcki 4 czerwca 1926 - 30 września 1939

SĄSIEDZI

* Niemcy - centralne i Prusy Wschodnie,
* Czechosłowacja od 1938 do Niemiec,
* Słowacja od 1939 zależna od Niemiec,
* ZSRR - republiki (graniczące) Ukraińska SRR i Białoruska SRR,
* Litwa,
* Łotwa,
* Rumunia,
* Węgry - od 1939 (Ruś Zakarpacka / Podkarpacka)

2 3 2