Syrena samochodu strażackiego wydaje dźwięk o częstotliwości 9800 Hz. Oblicz częstotliwość dźwięku, który odbierają pasażerowie autobusu zbliżającego się z szybkością 61,2 km/h do stojącego wozu strażackiego.

proszę o pomoc !!

1

Odpowiedzi

2010-03-28T17:26:18+02:00
V₁=61,2 km/h = 61200/3600 = 17 m/s
prędkość dzwięku v₂ = 340 m/s
z odpowiedniego wzoru na zjawisko dopllera
f = f₀(v₁ + v₂)/v₂
f=f₀(340+17)/340 = 9800×(357/340) = 10290 Hz
2 5 2