Przyporządkuj cyfrę do litery, aby powstały poprawne określenia niektórych elementów ruchu.
1. Tor ruchu.
2. Układ odniesienia.
3. Droga.
4. Przemieszczenie.


a) długość toru.
b) czas trwania ruchu
c) układ ciał, względem którego opisuje się ruch danego ciała.
d) odcinek, którego początek znajduje się w punkcie położenia początkowego, a koniec w punkcie poło0żenia końcowego.
e) linia, która 'zakreśla" poruszające się ciało.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T17:21:20+02:00