Odpowiedzi

2010-03-28T18:09:46+02:00
Uniwersalizm – powszechność.W czasach średniowiecza oznaczał jedność religii (chrześcijaństwo), języka (łaciński) oraz państwa.Pogląd wyznawany szczególnie przez cesarza niemieckiego, Ottona III oraz papieża Sylwestra II. Zakładali oni stworzenie wielkiego, ponadnarodowego cesarstwa uniwersalistycznego, składającego się z krajów słowiańskich, niemieckich, francuskich i włoskich. Między innymi z tego powodu zorganizowany został Zjazd gnieźnieński.Uniwersaliści to ci, którzy nie zapominają o potrzebie szukania spójnych, dla wszystkich, potrzeb moralnych.