Gliniana doniczka ma kształt graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ,a grubość warstwy gliny z której jest wykonana wynosi 0,5cm. Krawędź podstawy doniczki mierzona z zewnątrz ma 13 cm, a jej wysokość to 8cm. Ile cm3 gliny potrzeba na wykonanie tej doniczki?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T17:31:59+02:00
A=13cm
h=8cm
v=a²h=13²×8=1352cm³

a=13cm-2×0,5cm=12cm
h=8cm-0,5cm=7,5cm
v=a²h=12²×7,5=1080cm³

objętość tej gliny=1352-1080=272cm³

gdyby coś nie pasowało, lub nie wiedziałabyś/łbyś co się z czego wzięło-pisz-pozdrawiam