Odpowiedzi

2010-03-28T17:28:05+02:00
1. Wolontariat dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2010-03-28T17:30:37+02:00
Wolontariat to dobrowolne poświęcenie się innym, pomoc, za którą nie oczekuje się wynagrodzenia, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce bezinteresownie pomagać innym. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.)
1 4 1
2010-03-28T17:32:53+02:00
Wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własną pracą wybranej przez siebie społecznie pozytywnej inicjatywy. Wolontariusze wspomagają działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia , zwłaszcza dla najsłabszych. Działania te pomagają nam stać się bardziej wrażliwymi, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los ludzi i przyrody.
Bez wsparcia wolontariuszy większość z tych inicjatyw nie miałaby szans na realizację we współczesnym świecie nastawionym na bezwzględny zysk, rywalizację i konsumpcję. Obecnie w Polsce ludzie biorą taką pracę jaka jest, nie myśląc o tym jak ona wpływa na środowisko naturalne czy dobro ludzkości.
Natomiast dla wolontariusza oferta jest tak szeroka, że może on wybrać sobie, w kraju lub za granicą, jakikolwiek pozytywny cel w dziedzinie, która go najbardziej pociąga. Co więcej, umiejętności i kwalifikacje nabyte podczas wolontariatu mogą stać się później podstawą do zdobycia zawodu dającego nie tylko pieniądze ale również satysfakcję, czym może poszczycić się niewielu "zwykłych" pracowników.

Jakie są inne korzyści wolontariusza ? Posłużę się własnym przykładem: w ciągu 6 lat jako wolontariusz zwiedziłem wiele ciekawych miejsc w całej Europie i nie tylko (byłem w Danii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Anglii, Hiszpanii oraz na Wyspach Kanaryjskich) , poznałem wielu wspaniałych, pozytywnych ludzi, nauczyłem się angielskiego i hiszpańskiego, zdobyłem wiele nowych umiejętności w dziedzinach, które mnie interesują ( ekologia i rolnictwo ekologiczne ), nieraz przedłużyłem sobie lato o kilka miesięcy będąc w Hiszpanii czy na Wyspach Kanaryjskich. Dzięki pracy jako wolontariusz napotkałem też wiele możliwości pracy zarobkowej za granicą. Jeśli chodzi o cechy charakteru to nauczyłem się samodzielności, wszechstronności, elastyczności, otwartości, tolerancji, wiary we w-asne siły i życzliwość ludzi, bycia użytecznym, pomocnym, wytrzymałym, zaradnym. Wiem jak podróżować najtańszym kosztem, efektywnie szukać ciekawych ofert oraz zdobywać środki do życia w trudnych sytuacjach. Jadąc prawie w ciemno do nieznanego kraju wiem, że mogę dać tam sobie radę, wiele się nauczyć i skorzystać. Wiem też jak się przygotować aby mi się to udało.
Bycie wolontariuszem to również sposób na tanie i długie podróże po całym świecie. Będąc np. członkiem organizacji WWOOF (Willing Workers On Organic Farms ) dostaniecie katalog z adresami ekofarm na wszystkich kontynentach gdzie możecie pracować od kilku dni do kilku miesięcy. Czasem jest też możliwość dostania od właściciela, kieszonkowego, które może być wyższe niż wasza pensja w Polsce. Dotyczy to raczej krajów bogatszych bo w biedniejszych będzie to mało prawdopodobne.
Wolontariusze pracują z reguły w zamian za wyżywienie i zakwaterowanie lecz i tu standard i jakość zależeć będą od kraju i zamożności właściciela. Jak więc widać pieniądze potrzebne są nam głównie na przejazdy choć wielu wolontariuszy stara się jeździć stopem aby zmniejszyć również i te koszty. Proces rekrutacji wolontariuszy, katalog i zakres wykonywanych przez nich obowiązków oraz zasady ich wykonywania najczęściej są takie same, jak w przypadku każdego zwykłego pracownika. Również odbywają się rozmowy kwalifikacyjne, obowiązują okresy próbne itp. Wolontariusz w organizacji staje się podwładnym, musi dostosować się do panujących zasad, reguł. I oczywiście wykonywać swoją pracę najlepiej i najrzetelniej, jak potrafi. Dlatego bardzo istotne jest dokładne przemyślenie kwestii podjęcia się takiej działalności. Najważniejsze jest sprecyzowanie, co chce się robić, czy ma się na to odpowiednią ilość wolnego czasu i ile tego czasu chcemy i jesteśmy w stanie poświęcić. Wolontariat zawsze wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów, chociażby właśnie w postaci zainwestowanego czasu, dlatego decyzja o rozpoczęciu tego typu działalności nie może być przypadkowa. Niesie ona oczywiście ze sobą również liczne korzyści – przede wszystkim wolontariat pomaga rozwijać umiejętności i talenty, zaspokajać potrzeby samorealizacji, a także zdobywać cenne, rozmaite doświadczenia.
Takie same pytania, jak wolontariusz, powinni postawić sobie przedstawiciele organizacji, która zamierza go zatrudnić. Nie może być on osobą zbędną w danej instytucji. Konieczne jest w miarę precyzyjne wyznaczenie jego zadań i zakresu działań. Ważne jest również oszacowanie, ile czasu powinien na nie poświęcać oraz postawienie mu konkretnych wymagań – czego się po nim spodziewa, jakich kwalifikacji i umiejętności oczekuje. Obecnie coraz częściej poszukiwani są wolontariusze np. władający językiem obcym lub obsługujący w dość zaawansowanym stopniu komputer. Należy również „dbać” o swojego podwładnego – tworzyć przyjazną atmosferę pracy, zapewnić mu potrzebne narzędzia, warunki itp. Zatem tylko prawdziwe zaangażowanie obu stron może sprawić, że forma wolontariatu okaże się dla nich
coooooooo? guwno!!! XDXDXDXD