Wymień cztery działania profilaktyczne . Wymień trzy formy ochrony obszarów o cennych walorach przyrodniczych , które stosuje się w Polsce . Wymień trzy przykłady zniszczeń w środowisku przyrodniczym , do których doprowadziła nieodpowiednia działalnośc człowieka.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T17:48:12+02:00
Parki narodowe
Parki krajobrazowe
rezerwaty przyrody

dziura ozonowa
efekt cieplarniany
wymieranie zwierząt i roślin
2 4 2