Odpowiedzi

2012-05-08T12:04:12+02:00

Reakcja :

2 H₂O ⇒ 2 H₂ + O₂

 

* Obliczam masę wody, która uległa rozkładowi i masę wodoru, który powstał w powyższej reakcji :

Masa 2 moli wody H₂O = 2*(2*1g + 16g)= 36g

Masa 2 moli wodoru H₂ = 2*(2*1g)= 4g

 

Zgodnie z powyższą reakcją:  z 36g wody uzyskamy 4g wodoru.