Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T23:10:43+01:00
57
a) 0,0385
b) konieczny do procesu fotosyntezy
c) substraty: CO2, H2O
produkty: C6H12O6, O2
d) energia słoneczna
e) gaz wydychany przez zwierzęta i rośliny
f) oddychanie roślin

58
powstaje w procesie fotosyntezy
o ostrym zapachu
ma gęstość większą od powietrza
ulega spalaniu

59
Ca(OH)2
CO2
dwutlenku węgla
woda i węglan wapnia

61
1-f
2-a
3-e
4-g
5-b
6-d

62
bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz
dobrze rozpuszczalny w wodzie
cięższy od wody
jest produktem spalania i oddychania
jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy