Odpowiedzi

2010-03-28T17:48:33+02:00
1. Kropkę stawiamy na końcu zdania, równoważnika zdania, jako znak skrócenia wyrazu.
2. Nie stawiamy kropki po: tytułach, skrótach jednostek miar i wag, cyfrach oznaczających lata, dni miesiąca, godziny.
3. przecinkiem oddzielamy :
a) zdania współrzędnie złożone i równoważniki zdań nie połączone spójnikiem z wyjątkiem: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni. Np.: Poszedłbym na spacer, ale zaczęło padać.
b) Wykrzykniki i wołacze.
c) Wyrazy i wyrażenia powtórzone oraz wtrącone, np. krótko mówiąc, jednym słowem, być może.
d) Części zdania połączone spójnikami i wyrażeniami: ale, a jednak, a nawet, a przecież, a także, a tymczasem, a więc, a zatem, czyli, lecz, wobec tego
3. dwukropek stosujemy :
a) Przed przytoczeniem cudzej wypowiedzi (rozpoczynamy ją dużą literą).
b) Przed wyliczeniami, wyjaśnieniami.
4. Nawiasów używamy, gdy chcemy umieścić umieścić dodatkowe wyjaśnienie.
5. Cudzysłowu używamy, gdy chcemy przytoczyć tytuły, fragmenty utworów, powiedzenia.