Układy nerwowy i hormonalny odpowiadają za prawidłową koordynację wszystkich czynności życiowych naszego organizmu. Literą H zaznacz zdania dotyczące pracy układu hormonalnego, a literą N nerwowego.

a)Przesyła informacje w postaci cząsteczek związków chemicznych wydzielanych do krwi.
b)Działa błyskawicznie
c)Działa powoli
d)Efekty jego działania są krótkie i odwracalne
e)Stymuluje mięsnie do skurczu
f) Działa w sposób swoisty
g)Przekazuje informacje wyłącznie do komórki docelowej
H)Szybkość przekazywania informacji wynika z prędkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych

1

Odpowiedzi

2010-03-28T17:48:19+02:00
A)Przesyła informacje w postaci cząsteczek związków chemicznych wydzielanych do krwi. H
b)Działa błyskawicznie N
c)Działa powoli H
d)Efekty jego działania są krótkie i odwracalne N
e)Stymuluje mięsnie do skurczu N
f) Działa w sposób swoisty H
g)Przekazuje informacje wyłącznie do komórki docelowej N
H)Szybkość przekazywania informacji wynika z prędkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych H
77 4 77