Odpowiedzi

2010-03-28T17:55:24+02:00
1. przykład
a=6
b=8
x=?
a²+b²=x²
6²+8²=x²
x²=36+64
x=√100
x=10
2. przykład
a=15
c=17
y=?
15²+y²=17²
y²=289-225
y=√64=8
3.przykład
a=2
b=6
z=?
2²+6²=z²
z²=36+4
z=√40= 2√10
4. przykład
b=4
c=3√2
a=?
a²+4²=(3√2)²
a²=18-16
a=√2
5.przykład
a=2√5
c=3√3
b=?
(2√5)²+(3√3)²=b²
20+27=b²
b=√47
6. przykład
a=3
b=√13
c=?
c²+3²=√13²
c²=13-9
c=√4=2
51 4 51
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:06:43+02:00
X²=8²+6²
x²=64+36
x²=100/*√
x=10

17²=y²+15²
289=y²+225
y²=64/*√
y=8

z²=2²+6²
z²=4+36
z²=40/*√
z=√40

(3√2)²=4²+a²
18=16+a²
a²=2/*√
a=√2

b²=(3√3)²+(2√5)²
b²=27+20
b²=47/*√
b=√47

√13²=3²+c²
13=9+c²
c²=4
c=2
51 4 51
a nielepiej kiedy występuje 6,8, to trzeci bom jest 10 bo to 6,8,10 jest trójkąt pitagorejski tak samo jak 3,4,5