Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:00:35+02:00
Nieboska komedia -utwór dzieli się na dwie części.Akt I i II to dramat rodzinny,III i IV to dramat społeczny.Obie części łączy postać hrabiego Henryka.Część druga przynosi obraz rewolucji powszechnej.Arystokracja i bogaci bankierzy toczą walkę z rewolucjonistami.Arystokratami dowodzi hrabia Henryk,na czele obozu rewolucji stoi Pankracy.W rozmowie z hrabią Henrykiem przywódca zrewoltowanych tłumów zarzuca szlachcie i arystokracji zdegenerowanie,tchórzostwo,egoizm stanowy,obronę własnych interesów wbrew duchowi historii i elementarnemu poczuciu sprawiedliwości społecznej.Hrabia przypomina,że to szlachta od wieków broniła granic,wiary,tradycji i opiekowała się ludem.Hrabia Henryk odczuwa,że powierzono mu misję obrony starego świata.Pogardza zarówno wrogami,jak i tymi,którymi dowodzi(w obliczu zagrożenia utracili poczucie honoru i odwagę.
Hrabia chce poznać rewolucjonistów i zaczyna wędrówkę po obozie wroga.Widzi wynędzniałych chłopów,rzemieślników i robotników,którzy nie mogli znieść dłużej wyzysku.Doprowadzenie do ostateczności gotowi są do walki na śmierć i życie.Nie kierują nimi żadne idee poza chęcią zemsty i nienawiścią.Chcą chleba ,godziwego zarobku i sprawiedliwości.Rewolucjoniści to sfanatyzowany tłum,który umie burzyć stare wartości, ale nie potrafi stworzyć nowych.Na gruzach starego świata powstanie zapewne nowa, uprzywilejowana klasa.W obozie arystokracji wyróżnia się hrabia Henryk.Jest on przedstawiony jako szlachcic,dumny i odważny obrońca odwiecznych wartości.W obliczu klęski popełnia samobójstwo. Wsród rewolucjonistów najwybitniejszą postacią jest Pankracy.On jeden ma świadomość celów i zadań rewolucji.Wie,że zwycięstwo to jeszcze niewiele.Trzeba będzie zbudować nowy,sprawiedliwy świat.W dramacie Pankracy odnosi tylko chwilowe zwycięstwo.Gdy ukazuje mu się Chrystus,przywódca rewolucji pada martwy.Zygmunt Krasiński przeczuwał,że rewolucja społeczna jest nieunikniona.W swoim utworze nie odważył się jednak pokazać jej zupełnego zwycięstwa.Znał krzywdę ludu i bolał nad nią,ale uważał,że niczego nie można zbudować poprzez zemstę i nienawiść.Ludziom musi przyświecać idea miłości Chrystusa i miłości bliźniego.Krytykując współczesną sobie szlachtę i arystokrację poeta stanął w obronie religii,szlachetnych,rycerskich tradycji i wartości kulturowych,tworzonych przez warstwy wyższe.
40 1 40