1. Rowerzysta wyruszył na trasę z prędkością 36km/h, a w dwie godziny później wyruszył za nim motocyklista z prędkością 72km/h.
Oblicz:
a) po jakim czasie od chwili wyruszenia rowerzysty dogoni motocyklista
b) w jakiej odległości od miejsca startu to nastąpi
c) w jakiej odległości od siebie będą oba pojazdy po 4h od chwili ruszenia rowerzysty.

2. Turyści pokonali w ciągu pierwszej godziny 5 km, a w następnych dwóch godzinach 7 km. Oblicz średnią wartość prędkości ich podróży. Jak długo muszą pokonywac drogę 20km, idąc z taką samą średnią prędkością?

3. Samochód ciężarowy z przyczepą, o łącznej długości 20m, przejechał przez most o długości 100m w 12 sekund. Oblicz wartośc prędkości tego samochodu. Jak długo na tym moście znajdował się sam kierowca?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T12:48:10+02:00
1.Motocyklista dogoni rowerzyste po 2 h.
Nastapi to na 144 km od startu.
Beda na tym samym 144 km.

2.Srednia predkosc to 4km/h
Na pokonanie 20 km potrzebuja 5 h