Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:50:45+02:00
Reformy przeprowadzone przez Austrię:
- zniesienie osobistego poddaństwa chłopów
- wprowadzenie kodeksu karnego i cywilnego
- protest tolerancyjny (polegał on na swobodzie wyznaniowej)
- likwidacja zakonów
- nakaz używania języka niemieckiego
- zwiększenie armii
- poparcie manufaktury i handlu
2 3 2
2010-03-28T17:54:30+02:00
Kraj podzielono na gubernie i powiaty,
rozwinięto manufaktury,
ograniczono przywóz towarów z zagranicy
wprowadzono sprawiedliwe podatki
zniesiono poddaństwo osobiste chłopów
wprowadzono wolność wyznania
ograniczono przywileje duchowieństwa
księża wykonywali zadania urzędnicze
zlikwidowano wiele zakonów
2 5 2