Potrzebuje info o ONZ co to jest, o jej dzialalnosci , jak dziala w polske, na swiecie
tak zeby mozna bylo zmiescic na 3,5 strony A4 tylko nie 1 lepsze z wikipedii tylko z sensem zeby bylo;p
to ma byc na broszurke informacyjna o ONZ -organizacji narodow zjednoczonych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:03:26+02:00
Składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się każdego roku we wtorek następujący po drugim poniedziałku września. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, wybór członków Rady Gospodarczej i Społecznej, przyjmowanie nowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, sprawy budżetowe oraz dotyczące pokoju i bezpieczeństwa, przyjmowane są większością 2/3 głosów.
W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów.

Do najważniejszych uprawnień Zgromadzenia Ogólnego ONZ należy:

• rozpatrywanie i udzielanie rekomendacji we wszelkich sprawach wchodzących w zakres Karty Narodów Zjednoczonych oraz dotyczących kompetencji i funkcji któregokolwiek organu przewidzianego w Karcie ONZ,

• rozpatrywanie i formułowanie rekomendacji dotyczących zasad współpracy w dziedzinie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

• inicjowanie badań i przekazywanie zaleceń w celu rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie politycznej i popierania rozwoju i kodyfikacji prawa międzynarodowego,

• inicjowanie badań i przekazywanie zaleceń w celu rozwijania współdziałania międzynarodowego w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty, ochrony zdrowia, praw człowieka i podstawowych wolności bez różnicy rasy, płci, języka czy wyznania,

• rozpatrywanie raportów Rady Bezpieczeństwa i innych organów ONZ,

• rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu ONZ, także umów finansowych i budżetowych z organizacjami wyspecjalizowanymi,

• wybieranie niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej, Rady Powierniczej, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (wspólnie z RB), mianowanie Sekretarza Generalnego ONZ (z rekomendacji RB).

W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. Głównych Komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ na temat zagadnień pogrupowanych tematycznie:

- I Komitet -ds. rozbrojenia i międzynarodowego bezpieczeństwa,
- II Komitet -ds. ekonomicznych i finansowych,
- III Komitet - ds. społecznych, humanitarnych i kulturalnych,
- IV Komitet - ds. specjalnych politycznych i dekolonizacji,
- V Komitet - ds. administracyjnych i budżetowych,
- VI Komitet - ds. prawnych.