Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T18:22:24+02:00
Pewnego, pięknego wakacyjnego poranka, postanowiłam wybrać się wraz z przyjaciółką na przejażdżkę rowerową. Naszym celem była pobliska urocza wioska z pięknym widokiem na góry. Ubrałyśmy się ciepło, ponieważ dzień wcześniej padał deszcz i obawiałyśmy się popsucia pogody. Jadąc szlakiem rowerowym przez las, podziwiałyśmy różne zwierzęta. Nagle okazało się, że mostek przez który zawsze przejeżdżałyśmy się trochę zerwał i trzeba było przeprowadzić rowery. Moja przyjaciółka przeszła pierwsza ze swoim rowerem, ale ja się trochę wahałam.... Gdy byłam już w połowie zerwanego mostu, nagle straciłam równowagę i wpadłam prosto do wielkiego błota, które powstało po deszczu... W czasie drogi powrotnej ja, cała brudną i nie fajnie pachnąca rozpaczałam jak wyczyszczę moje ubranie, natomiast moja przyjaciółka śmiała się całą drogę. Tak oto zakończyła się moja najgorsza podróż.

TŁUMACZENIE:
A nearby charming village was our purpose with the fine view on tops. We dressed warmly, since the day earlier fell down rain and we were afraid of breaking the weather. Going with bicycle trail through forest, we admired different animals. Suddenly it turned out that the small bridge through which we have always travelled a bit had broken and it was necessary to take bicycles. My friend went first with one's bicycle, but I a bit hesitated.... When I was already half of broken bridge, suddenly I lost my balance and I dropped in straight to large mud which rose after the rain... During the return road I, entire dirty and not great fragrant I despaired how I will clean my clothes, however my friend laughed entire road. This way here my poorest trip ended.

proszę ;p