1.alkanae(aldechydy nasycone) i alkanany (ketony nasycone) sa wobec siebie izomerami konstytucyjnymi i funkcjonalnymi, ogolny wzor dla obu szeregowkomologicznych CnH2nO przy czym dla aknanonow >lub rowny 3. Zapisz wzory 2 takich alkanonow i alkanali dla n=6 i nadaj im nazwy systematyczne.

2.Dla alkanolu {alkoholu nasyconego)o ogolnym wzorze C4H9-OH zapisz wszystkie mozliwe jego izomery, nadaj im nazwy systematyczne i podaj ich rzedowosc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T12:05:22+02:00
1) Aldehydy: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COH heksanal
CH3-CH-CH2-CH2-COH 4-metylopent-1-al
|
CH3

Ketony: CH3-C-CH2-CH2-CH2-CH3
||
O heks-2-on

CH3-CH2-C-CH2-CH2-CH3
||
O heks-3-on

2) CH3-CH2-CH2-CH2-OH butanol (1 rzędowy)

CH3-CH2-CH-CH3
|
OH butan-2-ol (2 rzędowy)

CH3-CH-CH2-OH 2-metylopropan-1-ol (1 rzędowy)
|
CH3

OH
|
CH3-C-CH3
|
CH3 2-metylopropan-2-ol (3 rzędowy)