Odpowiedzi

2010-03-28T18:19:41+02:00
A)Ułamek – wyrażenie postaci a-b, gdzie a, nazywane licznikiem, oraz b, nazywane mianownikiem, są dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi. Linię oddzielającą licznik od mianownika nazywa się kreską ułamkową.
b)Podczas wykonywania działań na liczbach nleży zwrócić uwagę i odróżniać znak działania od znaku liczby.
W działaniu (-2) + (-3), znak "+" oznacza znak działania (dodawania), natomiast "-" to znak liczby
oznaczający, że jest ona ujemna. Czytamy minus dwa dodać minus trzy.

Dla liczb dodatnich znak "+" (plus) pomijamy przed liczbą, liczby ujemne natomiast zapisujemy
w nawiasach.
c)Liczba wymierna to taka liczba, którą można zapisać
w postaci ułamka zwykłego, gdzie licznik jest dowolną liczbą całkowitą, a mianownik dowolną liczbą całkowitą różną od zera.
d)Przykład zastosowania obliczeń na ułamkach dziesiętnych w praktyce życia codziennego - w kuchni przy sporządzaniu potrawy.

Obliczenia dotyczą masy i wartości towarów. Odróżnić trzeba masę jednej porcji od masy całej potrawy, cenę produktu za jednostkę zakupu i wartość zakupionej ilości.