Obwód prostokąta jest równy 108 cm. Oblicz jego pole, wiedząc, że jeden bok jest 3,5 razy dłuższy od drugiego boku. Wykonaj rysunek pomocniczy.

Daję naj za ładne rozpisanie na poziomie 6 klasy podstawówki i rysunek!
(można na rysunku przedstawić rozwiązanie)

1

Odpowiedzi

2010-03-28T18:18:06+02:00
Ob=108cm

ob=2*x+2*3,5x
108=2x+7x
9x=108 /:9
x=12 ---> 1 bok(a)

12*3,5=42--->2 bok(b)

P=a*b
P=12*42=504

odp.Pole tego prostokąta wynosi 504 cm²