Pewna wyższa uczelnia medyczna przyjmuje kandydatów na podstawie wyników otrzymanych na maturze, obliczając średnią ważoną liczby zdobytych przez nich punktów z trzech przedmiotów: fizyki (z wagą 0,5), chemii (z wagą 0,4) i biologii (z wagą 0,1). Sprawdź który z kandydatów, 1 czy 2, ma większe szanse na dostanie się na uczelnię jeżeli:

kandydat 1:
fizyka 46
chemia 32
biologia 40

kandydat 2
fizyka 36
chemia 42
biologia 48

1

Odpowiedzi

2010-03-28T18:10:36+02:00

kandydat 1:
fizyka 46
chemia 32
biologia 40
46*0,5 + 32*0,4 + 40*0,1=23+12,8+4=39,8

kandydat 2
fizyka 36
chemia 42
biologia 48
36*0,5+42*0,4+48*0,1=18+16,8+4,8=39,6

odp.kandydat nr 1 ma większe szanse .
2 5 2