Przetłumacz zdania:
1.Myślałem o tobie cały dzień wczoraj.
2.After Mr Brown had had his breakfast,(poszedł do pracy).
3.Marysię ugryzł wczoraj pies.
4.Po wejściu do pociągu, pokazaliśmy konduktorowi nasze bilety.
5.Dlaczego mi nie przyniosłaś wczoraj tego lekarstwa?
6.Po napisaniu listu poszłam) to the post office to post it.
7.Do kogo ona wczoraj pisała list?
8.Patrzyłam na ten wspaniały obraz, gdy ktoś zabrał moją torebkę.
9.Kto odkrył to miejsce)in the middle of the forest?
10.On nigdy nie narzekał) when he worked here.
11.George wyskoczył przez okno, gdy zauwazył pożar.
12.Gdy było zimno,pili gorącą herbatę,aby się rozgrzać.
13.Trzy miesiące temu miałam nadzieje) that i would become rich.
14.Co piłaś wczoraj na śniadanie?
15.o której zaczęliście we wtorek zajęcia?
16.Mój brat mieszłam w Warszawie zanim przeprowadził się do Katowic.

zad.2
1.Co zamierzasz robić w przyszłym tygodniu?
2.Czy będziecie jutro wieczorem oglądać sztukę?
3.W przyszłym miesiącu nasz nauczyciel prawdopodobnie wyjedzie do Krynicy.
4.Pociąg odjeżdza o godzinie 6, a więc pospiesz się
5.Tutaj jest bardzo ciepło.Czy mam otworzyc okno?
6.Do godziny 12 podam wam wyniki testu.
7.Mój ojciec zbuduje nowy dom na wsi.
8.Co się stanie, jeżeli się spóźnie?
9.Jeżeli pojedziesz do Londynu.zobaczysz)the houses of Parliament.
10.Czy mam im pokazać tę nową płytę?
11.Myślę, że do przyszłego tygodnia skończę czytać tę książkę.
12.Jeżeli ona się spóźni, nie dostanie nic do jedzenia.
13.Kiedy zamierzasz kupić nowy samochód?
14.Dlaczego oni nie jadą z nami nad morze?
15Czy mam jemu dać ten ołówek?
16.Nigdy nie będę uczyć się niemieckiego
17.Gdy tylko przyjedziesz,zabiore ciebie do teatru.
2

Odpowiedzi

2009-10-31T19:31:05+01:00
Przetłumacz zdania:
1.Myślałem o tobie cały dzień wczoraj.
2.After Mr Brown had had his breakfast,(poszedł do pracy).
3.Marysię ugryzł wczoraj pies.
4.Po wejściu do pociągu, pokazaliśmy konduktorowi nasze bilety.
5.Dlaczego mi nie przyniosłaś wczoraj tego lekarstwa?
6.Po napisaniu listu poszłam) to the post office to post it.
7.Do kogo ona wczoraj pisała list?
8.Patrzyłam na ten wspaniały obraz, gdy ktoś zabrał moją torebkę.
9.Kto odkrył to miejsce)in the middle of the forest?
10.On nigdy nie narzekał) when he worked here.
11.George wyskoczył przez okno, gdy zauwazył pożar.
12.Gdy było zimno,pili gorącą herbatę,aby się rozgrzać.
13.Trzy miesiące temu miałam nadzieje) that i would become rich.
14.Co piłaś wczoraj na śniadanie?
15.o której zaczęliście we wtorek zajęcia?
16.Mój brat mieszłam w Warszawie zanim przeprowadził się do Katowic.
Odp.
1.Yesterday I thought of you whole day.
2.
3.Yesterday dog has bitten Marysię.
4.Entering to train, we have showed our tickets conductor.
5.Has not brought you this medicine why yesterday?
6.
7.Wrote it for who yesterday?
8.
9.Wejdz sobie na :
http://www.translate.pl/pl.php4
wpisz zdania i ci wyskoczy :PP
To co jest powyżej to niewiem czy dobrze :PP;] Ale raczej tak :) Pozdr.
2009-10-31T19:54:10+01:00
1.Myślałem o tobie cały dzień wczoraj.
I was thinking about you yesterday all time.
2.After Mr Brown had his breakfast,he went to his job
3.Marysię ugryzł wczoraj pies.
The dog bit the Mary
4.Po wejściu do pociągu, pokazaliśmy konduktorowi nasze bilety.
After we entry to the train, we showed our tickets to conductor.
5.Dlaczego mi nie przyniosłaś wczoraj tego lekarstwa?
Why don';t you brought the medicine yesterday ?
6.After I wrote a letter I went to the post office to send it.
7.Do kogo ona wczoraj pisała list?
For whom she wrote a letter yesterday ?
8.Patrzyłam na ten wspaniały obraz, gdy ktoś zabrał moją
torebkę.
I was looking at this amazing picture, when somebody stolen my diversbag.
9.Who discovered this place in the middle of the forest?
10.He didn't grumbled, when he was working here.
11.George wyskoczył przez okno, gdy zauwazył pożar.
George jump out through the window when he saw the fire.
12.Gdy było zimno,pili gorącą herbatę,aby się rozgrzać.
When was cold, they drunk a hot tea to warm up.
13.Trzy miesiące temu miałam nadzieje) that i would become rich.
Three mounths ago I had a hope hat i would be rich.
14.Co piłaś wczoraj na śniadanie?
What did you drunk yestersay for breakfast ?
15.o której zaczęliście we wtorek zajęcia?
What time you started lessons at Thousday
16.Mój brat mieszłam w Warszawie zanim przeprowadził się do Katowic.
My Brother lived in Warsaw before he move to Katowice.
zad.2
1.Co zamierzasz robić w przyszłym tygodniu?
What you gone do in next week?
2.Czy będziecie jutro wieczorem oglądać sztukę?
Will you watch a art tommorow.
3.W przyszłym miesiącu nasz nauczyciel prawdopodobnie wyjedzie do Krynicy.
In the next week our teacher is going to Krynica possible.
4.Pociąg odjeżdza o godzinie 6, a więc pospiesz się
Train is go at 6 a.m. . so hurry up.
5.Tutaj jest bardzo ciepło.Czy mam otworzyc okno?
It's hot here, Should I open the window ?
6.Do godziny 12 podam wam wyniki testu.
To 12 i will give you a results of exams.
7.Mój ojciec zbuduje nowy dom na wsi.
My father is builting a new cottage in a village.
8.Co się stanie, jeżeli się spóźnie?
What will be If I late ?
9.Jeżeli pojedziesz do Londynu.zobaczysz)the houses of Parliament.
If you go to the London You will see the Parlament house.
10.Czy mam im pokazać tę nową płytę?
Can I show you this new Album ?
11.Myślę, że do przyszłego tygodnia skończę czytać tę książkę.
I think, I will finished this book to next week.
12.Jeżeli ona się spóźni, nie dostanie nic do jedzenia.
If she late, I don't get nothig to eat.
13.Kiedy zamierzasz kupić nowy samochód?
Whan You going to buy a new car ?
14.Dlaczego oni nie jadą z nami nad morze?
Why they don't go to sea with us ?
15Czy mam jemu dać ten ołówek?
16.Nigdy nie będę uczyć się niemieckiego
I will never learn german.
17.Gdy tylko przyjedziesz,zabiore ciebie do teatru.
Just when you come, I will take you to the theatre.