Odpowiedzi

2009-10-31T08:40:52+01:00
Skala elektroujemności Paulinga jest najbardziej rozpowszechniona i najczęściej stosowana. Oprócz niej
istnieją inne skale, które zostały oparte na innych założeniach teoretycznych.

Elektroujemność to miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka