Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a)4a+4b=
c)7x+14y
e)bc-bd
f)xy-3x
g)py-p
ZAD 2
Wyłącz przed nawias jednomian 2x
a) 2x-2xy
c)6x do kwadratu -12x
ZAD 3
Przedstaw w postaci iloczynu
a) -8xy+8x
Zad 6
Oblicz sprytnie
a)28*17 - 28*15
b) 31*15 - 62*7
c) 13*49 - 26*27

3

Odpowiedzi

2010-03-28T18:17:33+02:00
Zad 1
a)4(a+b)
c)7(x+2y)
e)b(c-d)
f)x(y-3)
g)p(y-1)
Zad2
a)2x(1-y)
c)2x(3x-6)
ZAD3
a)8x(-y+1)
2010-03-28T18:18:22+02:00
Zad.1.
a)4a+4b=4(a+b)
c)7x+14y=7(x+2y)
e)bc-bd=b(c-d)
f)xy-3x=x(y-3)
g)py-p=p(y-1)
Zad.2.
a)2x-2xy=2x(1-y)
c)6x do kwadratu- 12x=2x(3x-6)
Zad.6
a)28*17-28*15=476-420=56
b)31*15-62*7=465-434=31
c)13*46-26*27=598-702=-104
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:19:08+02:00
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a)4a+4b=4(a+b)
c)7x+14y=7(x+2y)
e)bc-bd=b(c-d)
f)xy-3x=x(y-3)
g)py-p=p(y-1)
ZAD 2
Wyłącz przed nawias jednomian 2x
a) 2x-2xy=2x(1-y)
c)6x do kwadratu -12x=2x(3x-6)
ZAD 3
Przedstaw w postaci iloczynu
a) -8xy+8x = 8x(-y+1)
Zad 6
Oblicz sprytnie
a)28*17 - 28*15 = 28(17-15)=28*2=56
b) 31*15 - 62*7=31(15-2*7)=31(15-14)=31
c) 13*49 - 26*27= 13(49-2*27)=13(49-54)=13*(-5)=-65

Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, proszę doceń moją pracę:) dziękuję:)
2 3 2