Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:18:29+02:00
X - liczba jabłoni
y - liczba śliw
z - liczba gruszy

x=2y \\ 2*6=12
z=x-3 \\ 12-3= 9
x+y+z=27 \\ 12+6+9= 27
podstawiamy
2y+y+x-3=27
3y+2y-3=27
5y=30 /:5
y=6

Odp.: Jabłoni jest 12, grusz 9, a śliw 6.
2010-03-28T18:23:39+02:00
X-ilość śliw
2x-ilość jabłoni
2x-3-ilość grusz
27-ilość wszystkich drzew
x+2x+2x-3=27
5x=27+3
5x=30 /:5
x=6

Odp. W sadzie rośnie 6 śliw, 12 jabłoni i 9 grusz.
2010-03-28T18:25:39+02:00
X- sliwy
2x-jablonie
2x-3 -grusze
27-razem

x+2x+2x-3=27
5x=30
x=6

2*6=12
2*6-3=9

Odp: W tym sadzie jest 6 śliw, 12 jabłoni i 9 grusz.