Oto zadanie z angielskiego nie mam pojęcia jak to zrobić ;/ proszę o pomoc ;]
A pop concert. A plan a pop concert.
Decide:
*The name of the concert
*The place, date and time
*The cost of the tickets
* The programme (at least five bandsor or singers)
* The presenters

2

Odpowiedzi

2010-03-28T18:32:30+02:00
Nie jestem pewna ale myślę, że to będzie the cost of the tickets :)
licze na naj :)
2010-03-28T18:36:18+02:00
The name of the concert:
Concert for Lovers Pop [Koncert dla Miłośników Pop-u]
The place, date and time:
Warsaw, street Raspberry, in Sports Hall
25 June 2010 year at 17:00. [Warszawa, ulica Malinowa, w Hali Sportowej, 25 czerwca 2010 roku, o godzinie 17:00]
The cost of the tickets:
Price per ticket: 260PLN. [cena biletu: 260zł]
The programme (at least five bandsor or singers):
1st Official opening of the concert.
2nd Performance: "Doda".
3rd Short pause.
4th Refreshments.
5th Giving gifts and signing autographs.
[1. Oficjalne otwarcie koncertu.
2. Występ Doroty Rabczewskiej.
3. Krótka przerwa.
4. Poczęstunek.
5. Wręczanie upominków i podpisywanie autografów.]
The presenters:
The concert will take Kożuchowska and Aldona Malgorzata Michalska. [Koncert poprowadzi Małgorzata Kożuchowska oraz Aldona Michalska.]

Nie wiem czy oto chodzi, ale starałam się. ;]