1. zaznacz liczbę jonów, na którą dysocjuje kwas fosforowy (V) H3PO4:
a) 3
b)4
c)2
d)1

2)Podkreśl prawidłowy zapis równania reakcji dysocjacji jonowej kwasu siarkowego VI:
a)H2SO4--->H2+ + SO4-
B)H2SO4 ---> 2H+ + SO42- (CZWÓRKA NA DOLE, DWÓJKA NA GÓRZE)
C)H2SO4 ---> H3+ + SO4-
D) H2SO4 ---> 2H2+ + SO4-

3)Zmieszano takie objętości kwasu chlorowodorowego i zasady potasowej, że na jeden kation wodoru przypadły dwa aniony wodorotlenkowe. Ustal, jaki jest odczym roztworu po zakończeniu reakcji i zaznacz prawidłową odpowiedź :
a) obojętny
b) kwasowy
c) zasadowy
d) nie można określic odczynu, bo reakcja nie zachodzi

1

Odpowiedzi

2013-06-11T09:34:12+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1 ... b) 4
2 ... b) H2SO4 ---> 2H(+) + SO4(2-)
3 ... c) zasadowy