Z pięciu jednakowych sześcianów o krawędzi 2 dm zbudowano prostopadłościan.Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.


2.Wazon w kształcie prostopadłościanu o wysokości 30cm mający w podstawie kwadrat o boku długości 9cm wypełniono wodą do 2/3 wysokości.Ile litrów wody wlano do wazonu?


Proszę o wszystkie działania,potrzebne na dzisiaj!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:47:41+02:00
Zad 1)
dane:
a=2dm
b=2dm
c=2dm*5=10dm

szukane:
Pc=? - (pole powierzchni całkowite)

rozwiązanie:
Pc=2(a×b+b×c+a×c) - (wzór na pole powierzchni prostopadłościanu)
Pc=2×(2dm×2dm+2dm×10dm+2dm×10dm)
Pc=2×(4dm²+20dm²+20dm²)
Pc=2×44dm²
Pc=88dm²

odp:
pole powiechnni tego prostopadłościanu wynosi 88dm²

zad 2)

dane:
a=9cm
b=9cm
c=30cm × ⅔ = 20cm

szukane:
V=? - (objętość)

rozwiązanie:
V=a×b×c
V=9cm×9cm×20cm
V=1620cm³
1dm³=1000cm³
1620cm³÷1000=1,62dm³=1,62L

odp:
do wazonu wlano 1,62L wody

pozdrawiam :)
6 4 6