Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
Liczby, które tu są, są tak lekko pod liczbę nie obok.

a) ___ N2 + ___ O2 -------> ____ NO
b) ___ SO2 + ___ O2 -------> ____ SO3
C) ___ P4 + ____ O2 ------> ____ P4O10
d) ___ CuO + ___ C ----> ____ Cu + ____ CO2
e) ___ K + ____ H2S -----> ____ K2S + ____ H2
f) ____ Al + ___ HCL ----> ___AlCl3 + _____ H2
g) _____ Fe2O3 + _____ C ----> ____ Fe + _____ CO2

* cyfry jak np. 2, 3 są lekko do dołu.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T18:37:20+02:00
A) N₂ + O₂ -------> 2 NO
b) 2 SO₂ + O₂ -------> 2 SO₃
C) P₄ + 5 O₂ ------> P₄O₁₀
d)2 CuO + C ----> 2 Cu + CO₂
e)2 K + H₂S -----> K₂S + H₂
f) 2 Al +6 HCL ----> 2 AlCl₃ + 3 H₂
g)2 Fe₂O₃ + 3 C ---->4 Fe + 3 CO₂
1 5 1