Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:36:20+02:00
Hmmm... myślę, że to powinno wyglądać tak:

- Excuse me, you know how to use my scanner? Together with his parents decided to buy a scanner, but that neither parents nor I, can not handle with care. It is manual, but I do not understand it. I went with this to you because I know that you are familiar with such devices. I hope you can help.
- Of course, the help you! Look and learn to: green cable, always connect the yellow plug. Blue to pink, and red to black. The green button means "On" and "red" off ". Blue means "hibernate" and white "reset".


A teraz tłumaczenie:

- Przepraszam, wiesz jak używa się skanera? Razem z rodzicami postanowiliśmy kupić skaner, tylko że ani rodzice, ani ja, nie potrafimy się nim obsługiwać. Jest instrukcja, ale nic z niej nie rozumiem. Udałam się z tym do Ciebie, bo wiem, że znasz się na takich urządzeniach. Mam nadzieję, że pomożesz.
- Oczywiście, ze pomogę! Patrz i się ucz: zielony kabel, zawsze podłączamy do żółtej wtyczki. Niebieski do różowej, a czerwony do czarnej. Zielony przycisk oznacza "włacz" a czerwony "wyłącz". Niebieski znaczy "hibernacja" a biały "reset".

I hope that come in handy. = Mam nadzieję, że się przydałam :]
Liczę na naj i pozdrawiam... Talciaaa :]