Prosze o przetłumaczenie na polski.

we have polluted our rivers, seas and lakes. We have thrown rubbish from our towns and citis into the oceans. We have poured chemicalias from factories into our beautiful rivers and seas. This has killed milions of fish and other water animals and plants. we hawe polluted the air with chemicalias from our cars and factories. This has coused serious health problems for thousands of people all over the world.We have cut down thousands and thousands of our planets trees,most of them in tropical rainforests.This has killed a large number of animals and plants. This has caused flooding in many areas. DAJE NAJ!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-28T18:36:14+02:00
Zanieczyszczamy rzeki, mórza i jeziora. Wyrzucamy śmieci z naszego miasta i wsi do oceanów. Odprowadzamy chemikalia z fabryk do naszych pięknym rzek i mórz. Zabiliśmy miliony ryb i innych zwierząt wodnych i roślin. Mamy zanieczyszczone powietrze chemikaliami z naszych samochodów i fabryk. Wynikają z tego poważne problemy zdrowotne dla tysięcy ludzi na całym swiecie.Wytniemy tysiące drzew naszej planety, większość z nich w tropikalnych lasach.On zabił wiele zwierząt i roślin. Powoduje powodzie w wielu dziedzinach.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:10:09+02:00
Zanieczyszczamy rzeki, mórz i jeziora. Wyrzucamy śmieci z naszego miasta i wsi do oceanów. Odprowadzamy chemikalia z fabryk do naszych pięknym rzek i mórz. Zabiliśmy miliony ryb i innych zwierząt wodnych i roślin. Mamy zanieczyszczone powietrze chemikaliami z naszych samochodów i fabryk. Wynikają z tego poważne problemy zdrowotne dla tysięcy ludzi na całym świecie.Wytniemy tysiące drzew naszej planety, większość z nich w tropikalnych lasach.On zabił wiele zwierząt i roślin. Powoduje powodzie w wielu dziedzinach.

Powinno być dobrze jestem dobry z angielskiego