Obiętość prostopadłościanu jest równa 42 centymetry kwadratowe. O ile zmieni się jego obiętość, jeżeli długość podstawy prostopadłościanu zwiększymy czterokrotnie, szerokość zmniejszymy dwukrotnie, a wysokość zmniejszymy trzykrotnie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:38:29+02:00
Wzor ogolny:
V1 = a*b*h

ten po zmianie:
V2= (4*a)*(1/2*b)*(1/3*h)=(4*1/2*1/3)*a*b*h=2/3*a*b*h

Tworzymy zaleznosc:

V2/V1= (2/3*a*b*h)/(a*b*h) = 2/3

Objętność zmniejszy sie o 1/3