Zadanie 1
Kamil Wlał 5,7 litra wody do wiadra i 4,2 litra wody do miski. Ile wody musi przelać z wiadra do miski, aby w obu naczyniach było tyle samo wody?
-ilość przelanej wody
-ilość wody w wiadrze po odlaniu
-ilość wody w misce po dolaniu
_____________=________
_____________________
__________________
_______________________
zadanie tesktowe 2
w trojkącie rownoramiennym o obwodzie 15cm ramię jest 7 razy dłuższe od podstawy.Oblicz długości bokow tego trójkąta.
Długość boków trójkąta
____________________=_________
suma długości boków obwód
_________________________

___________________________
zadanie 3 tekstowe
w prostokącie o obwodzie 16cm jeden z boków jest o 4 cm krótszy niż drugi. Oblicz pole tego prostokąta.
wymiary prostokąta..........
Pole prostokata: P=.......
..........................=............
suma długosci bokow obwód
zadanie 4 tekstowe
W trapezie jedna z podstaw jest 2 razy dłuższa niż druga, wysokosc ma 8cm a pole wynosi 54 cm(kwadratowe). Oblicz długości podstaw tego trapezu
.....................=........
thx

1

Odpowiedzi

2010-03-28T18:45:19+02:00
Zadanie 1
- 0,75
- 4,95
- 4,95
Zadanie 2
7+7+1 = 15
15
Zadanie 3
2+2+6+6 = 16
6x2x2x6= 144
16
1 1 1